BLOGI
OTA YHTEYTTÄ!
YRITYS
ASIAKKAITA
PALVELUT
ETUSIVU

 

 

Vahva yritysbrändi ja hyvä työnantajamielikuva lisäävät luottamusta

Brändin rakentaminen on liiketoiminnan kehittämistä. Vahva yritysbrändi luo arvoa asiakkaille, lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja helpottaa uusien pätevien työntekijöiden rekrytointia. Vahva brändi selkeyttää myös yrityksen johtamista.

 

Milloin yrityksesi tarvitsee brändin rakennusta?

 • Yrityksesi tuotteet ja palvelut ovat kilpailukykyisiä, mutta menetät silti asiakkaita kilpailijoillesi.
 • Mielikuvat yrityksestäsi ovat epämääräisiä, sekavia tai jopa huonoja.
 • Yrityksesi ei erotu kilpailijoiden yrityksistä.
 • Työnantajamielikuvasi on huono, yritystäsi ei pidetä houkuttelevana työpaikkana. Yrityksesi on vaikea saada uusia päteviä työnhakijoita.
 • Yrityksesi on kasvupolun alussa ja tarvitsee vahvan ja selkeän perustan kasvulleen.
 • Yrityksen strategiaan on tulossa muutoksia ja nykyinen yritysbrändisi ei tue uuden strategian toteutumista.
 • Yritykseltäsi on fokus hukassa ja haluat uutta potkua tekemiseen.
 • Olet suunnittelemassa yrityksesi myyntiä ja haluat lisätä yrityksesi arvoa. Brändin rakentaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen yrityskauppaa.

 

Mitä hyötyä on vahvasta yritysbrändistä?

Vahva brändi lisää myyntiä:

 • houkuttelee uusia asiakkaita, ja helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan ostopäätöstä, sillä vahva brändi lisää luottamusta ja vähentää asiakkaan riskin tunnetta
 • mahdollistaa kannattavamman hinnoittelun
 • pitää nykyiset asiakkaat uskollisena

Vahva brändi helpottaa rekrytointia:

 • vahvan brändin yritykseen halutaan töihin
 • yritys saa juuri niitä pätevimpiä työnhakijoita

Vahva brändi lisää yrityksen arvoa, aineetonta pääomaa

Lisäksi brändi helpottaa myyjien työtä ja yrityksen johtamista

 

Brallon palveluilla saat vankan pohjan pitkän ajan kilpailuedun luomiseen. 

 

 

POINTTI™-työpaja 

Tehokkaassa puolen päivän POINTTI™-työpajassa kirkastetaan tiimille yhteinen innostava tarkoitus

POINTTI™-työpaja sopii seuraaviin tarpeisiin ja tilanteisiin:

 • Kehittämään tiimin toimintaa ja parantamaan palvelun laatua
 • Innostamaan ja sitouttamaan työntekijöitä, lisäämään työntekijöiden tyytyväisyyttä
 • Parantamaan yhteishenkeä ja tuomaan uutta potkua tekemiseen
 • Tuomaan suunnan ja selkeyttä tekemiseen
 • Uusille johtajille ja tiimin vetäjille tiimin kick-offiksi
 • Työpaja toimii myös tehostarttina yritysbrändin uudistamiselle

Kaikille tiimeille löytyy yhteinen tarkoitus. Tarkoitus kertoo, miksi tiimi on olemassa ja mikä on sen suurempi tai syvällisempi merkitys. Tiimin tarkoitus voi myös löytyä pohtimalla, mikä on tiimin unelma tai minkä muutoksen tai vaikutuksen tiimi haluaa saada aikaan. 

POINTTI™-työpajan kulku

Tiimin tarkoitus rakentuu työpajan aikana pala palalta. Työpajassa työskennellään pienryhmissä ja välillä tuloksista keskustellaan koko ryhmän kesken. 

1. Avaus & alustus (n. 30 min)

Kerrotaan osallistujille, mitä ollaan tekemässä ja miksi. 

2. Tarkoituksen etsintä (2 – 2,5 h)

Tarkoitusta lähdetään työstämään positiivisten asiakastarinoiden kautta. Pienryhmissä jaetaan kokemuksia ja keskustellaan omasta toiminnasta ja sen vaikutuksesta. Asiakkaat voivat olla sisäisiä tai ulkoisia.  

3. Tarkoituksen kiteytys (30 – 40 min)

Etsintä-vaiheen tulosten ja yhteenvedon pohjalta pienryhmät työstävät ja kiteyttävät ehdotuksen yhteisestä tarkoituksesta. Tässä vaiheessa ryhmien kesken on pientä kilpailua. Palkinnosta voidaan sopia tilaajan kanssa.   

4. Yhteenveto, lopetus (20 – 25 min)

Vedetään yhteen lopputulokset ja sovitaan, mitä tapahtuu työpajan jälkeen.

Ennen työpajaa pidetään valmistelupalaveri (n. 1 h), jossa fasilitaattori perehtyy tiimin tilanteeseen, sovitaan osallistujat ja muut käytännön järjestelyt. Muutamaa päivää ennen työpajaa osallistujat saavat vielä kutsun (sposti tai kirje), jossa luodaan positiivisia odotuksia työpajan suhteen. Työpajaan ei ole etukäteistehtäviä.

Osallistujien kommentteja työpajasta:

Mikä oli työpajan anti? Mitä pidit työpajasta? Mikä oli parasta?

 • Avaava, tarpeellinen työpaja
 • Hyvä kokonaisuus
 • Työpaja oli hyvä. Yhteinen asia.
 • Erilainen ja kiva
 • Ryhmänä toiminta
 • Yhdessäolo
 • Ajatusten vaihto ja saada uusia ideoita.
 • Kuulla toisten ajatuksia ja mielipiteitä.
 • Ryhmätyöt
 • Porukka kasassa. Kivaa.
 • Yhdessä tekeminen ja toimiminen.
 • Pidin yhteistyöstä ja että kuuli myös muiden osastojen mielipiteitä.
 • Päästä jakamaan ajatuksia eri toimintojen välillä.
 • Parasta oli ryhmätyöt.
 • Keskustelut yli rajojen.
 • Yhteisöllisyys
 • Haastava aihe muutamaan tuntiin, mutta hieno lopputulos!
 • Mukava ja rento ilmapiiri

Aikataulu

Työpajan kesto on n. 3 - 4 h. Kestoon vaikuttavat tehtäviin kuluva aika ja osallistujien määrä. 

Työpajasta on saatavilla myös koko päivän versio, jossa suunnitellaan ja ideoidaan, miten tarkoitusta lähdetään organisaatiossa jalkauttamaan ja toteuttamaan. Työpajassa pohditaan, mitkä tekijät, arvot ja asiat pitää olla kunnossa ja mitä muutoksia toiminnassa tarvitaan. 

Osallistujat

Osallistujia työpajassa voi olla 6 – 25 kpl. Isommasta organisaatiosta on hyvä poimia osallistujia eri toiminnoista. Työpaja sopii erinomaisesti myös yhdistyksille ja yritysten ja organisaatioiden johtoryhmille.

Fasilitaattori

Kirsi Orava, Kokenut ja taitava työpajojen vetäjä, ajattelun ja keskustelun sparraaja. Ymmärtää ison kuvan ja osaa tiivistää ja yksinkertaistaa monimutkaisia asioita. Katso myös Kirsi Speakersforumissa.

Työpajan lopputulokset

Osallistujat saavat työpajasta kotiin viemisiksi yhteisen innostavan tarkoituksen. Päästessään vaikuttamaan tiimin tarkoitukseen motivoituvat osallistujat myös sen toteutukseen.

Työpajan hinnat (puoli pv/koko pv):

Turku-Salo-Uusikaupunki ja lähikunnat                1450 € / 2450 €

Pääkaupunkiseutu-Lahti-Tampere-Pori akseli     1750 € / 2750 €

Muu Suomi                                                                2250 € / 3250 €

Veloitus sisältää kaikki matkakulut. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Puolen päivän työpaja on saatavilla myös arki-iltaisin, jolloin hintaan lisätään 50 %.

Ota yhteyttä ja varaa tiimillesi tai yrityksellesi POINTTI™-työpaja.  

 
Brändi-työpaja
 

Brändi-työpaja

Vahva perusta yritysbrändin rakentamiseen

Startupeille ja aloitteleville yrityksille uuden brändin kuvaamiseen ja kasvuyrityksille olemassa olevan brändin uudistamiseen ja kirkastamiseen.

Brändityöpajan lopputuloksena saat yrityksellesi tavoitebrändin kuvauksen. Yrityksen brändin kuvaus sisältää kiteytettynä ne mielikuvat ja ajatukset, joita yrityksestä halutaan heräävän ja jotka:

 • houkuttelevat asiakkaita
 • erilaistavat kilpailijoista ja
 • innostavat työntekijöitä

Yrityksen brändin tehtävänä on auttaa yrityksen strategian toteutumisessa. Selkeä kuvaus yrityksen tavoitebrändistä helpottaa kaikkea brändin rakentamista. Tavoitebrändin pohjalta on helppo laatia markkinointisuunnitelmat, sisältösuunnitelmat, yrityksen verkkosivut jne. Yritysbrändin kuvaus toimii pohjana myös työnantajamielikuvan rakentamiselle.

Tavoitebrändin kuvaus luo vahvan perustan menestyvän brändin rakentamiseen ja takaa sen, että brändiä toteutetaan ja rakennetaan yhtenäisesti joka puolella yritystä.

Työpajan vaiheet

1. Avaus & alustus

2. Asiakasymmärrys

3. Itse-analyysi

4. Brändin menestystekijät

5. Brändin identiteetti

6. Yhteenveto, lopetus

Ennen työpajaa pidetään valmistelupalaveri (n. 1 h), jossa perehdytään yrityksen tilanteeseen, sovitaan osallistujat ja muut käytännön järjestelyt.

Työpajan jälkeen asiakas saa (1 A4) tiivistelmän yrityksen tavoitebrändistä. 

Aikataulu

Työpajan kesto on n. 5 - 6,5 h. Kestoon vaikuttaa osallistujien määrä ja tehtäviin kuluva aika.

Osallistujat

Osallistujia työpajassa voi olla 3 - 16. Isommasta organisaatiosta on hyvä poimia osallistujia eri toiminnoista.

Fasilitaattori

Kirsi Orava, Kokenut ja taitava työpajojen vetäjä, ajattelun ja keskustelun sparraaja. Ymmärtää ison kuvan ja osaa tiivistää ja yksinkertaistaa monimutkaisia asioita. 

Työpajan hinta

Turku-Salo-Uusikaupunki ja lähikunnat                  1850 €

Pääkaupunkiseutu-Lahti-Tampere-Pori akseli       2150 €

Muu Suomi                                                                  2650 €

Startupeille 10 % alennus.

Veloitus sisältää kaikki matkakulut. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

 

Yritysbrändi
 

Yritysbrändin rakentaminen - brändipäällikkö

Epäreilua kilpailuetua vahvalla yritysbrändilla

Brallon yritysbrändi-palvelujen lopputuloksena saat brändin, joka houkuttelee asiakkaita ja uusia päteviä työnhakijoita ja innostaa työntekijöitä.

Yrityksen brändillä tarkoitetaan kaikkia niitä mielikuvia ja ajatuksia, joita yrityksestä syntyy asiakkaille ja sidosryhmille brändin eri koske-tuspisteissä. Brändistä voi tulla vahva vain, jos nämä mielikuvat ja ajatukset ovat yhtenäisiä.

Yrityksen brändin rakentaminen lähtee aina liikkeelle tavoitebrändin kuvauksesta ja lähtökohtana kuvaukselle on yrityksen strategia ja asiakasymmärrys. Hyvässä yritysbrändissä kiteytyy, millä tavalla yritys on erilainen ja parempi kuin muut. Selkeä kuvaus yrityksen tavoitebrändistä helpottaa kaikkea brändin rakentamista. Yritysbrändin kuvaus takaa sen, että brändiä toteutetaan ja rakennetaan yhtenäisesti joka puolella yritystä. Kuvaus toimii pohjana myös työnantajamielikuvan rakentamiselle.

Brändin rakentamisessa on kolme vaihetta:

1. Tavoitebrändin kuvaus
2. Brändin toteutus tarvittaviin kosketuspisteisiin ja yrityksen toimintoihin
3. Brändin johtaminen, jatkuva brändin rakentaminen ja mittaus

Brallolta saat apua kaikkiin vaiheisiin ja kunkin vaiheen sisältö ja laajuus riippuu yrityksesi lähtötilanteesta ja tarpeista. Tavoitebrändin kuvausvaihe sisältää yleensä:

 • yrityksen johdon ja työntekijöiden haastatteluja
 • asiakashaastatteluja tai asiakaskyselyn
 • tarvittaessa kilpailijoiden brändien analysointia.

Haastatteluista laaditaan yhteenvedot ja tavoitebrändi kuvataan yhdelle A4:lle. Tavoitebrändin kuvaus valmistuu yleensä 3 - 5 viikon aikana.

Yksi keskitetty piste yritysbrändin rakentamiseen

Toteutusvaihe viedä läpi tehokkaasti projektina, projektin kesto on yleensä 3 – 9 kuukautta. Brallo toimii projektipäällikkönä koko toteutusprojektille.

Brändin toteutusvaihe aloitetaan suunnittelemalla, mihin kosketuspisteisiin tavoitebrändiä lähdetään toteuttamaan. Toteutus voi sisältää esim. visuaalisen ilmeen, verkkosivut, myyntimateriaalin, viestintä- ja markkinointisuunnitelman (inbound markkinointi, sosiaalinen media). Tarvittaessa ja yrityksesi koosta riippuen suunnitteluun ja ideointiin voidaan ottaa mukaan yrityksen eri toiminnot, esimerkiksi henkilöstöhallinto voi pohtia tavoitebrändin pohjalta työnantajamielikuvaa ja miten tavoitebrändi toteutuu mm. rekrytoinnissa ja perehdytyksessä. 

Brallo hoitaa yhteydenpidon tarvittaviin alihankintakumppaneihin, esim. tarjouspyynnöt, työn ohjauksen ja laadunvalvonnan. Brändipäällikkösi varmistaa myös, että yrityksesi brändi toteutuu järkevään hintaan.

Brändipäällikkö pitää kaikki langat käsissä ja tuloksia syntyy nopeasti. Lopputuloksena saat työntekijöitä innostavan ja asiakkaita houkuttelevan yhtenäisesti toteutetun brändin, josta voit olla ylpeä.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua brändin rakennukseen.